Sav. Dr. Rom. M. A.

Savigny, Driot Romain au Moyen Age.